Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Είμαστε η εταιρεία BBE BIGBLU BROADBAND ELLADA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Γ.Ε.ΜΗ. 152564801000) με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αττική, Ελλάδα (εφεξής “Brdy”). Όπου αναφέρονται οι λέξεις “εμείς” ή “εμάς” ή “μας”, θα έχουν την έννοια της Brdy. Η Brdy συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ.

Για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, η Brdy ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η Brdy δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει λεπτομερώς τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας– το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ΓΚΠΔ– Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα– κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί είναι ταυτοποιήσιμο από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των δεδομένων θέσης και του αναγνωριστικού διαδικτύου.
 • Πολιτική Απορρήτου– οι παρόντες Όροι Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.
 • Υπηρεσίες– οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από την
 • Ιστότοποςbrdy.gr
 • εσείς– οι τελικοί χρήστες του Ιστοτόπου, οι χρήστες και οι πελάτες των Υπηρεσιών και προϊόντων της

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Brdy συλλέγει μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασής σας μαζί μας και οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε τις Φόρμες Επικοινωνίας στον Ιστότοπο ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου που αναφέρεται παρακάτω.

Η Brdy λαμβάνει επίσης αυτόματα και καταγράφει πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και των σελίδων που ζητάτε.

Όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα, η Brdy θα ενημερώνει εάν είναι απαραίτητα ή όχι για την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας, η Brdy δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Εάν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο: τις προτιμήσεις γλώσσας, τεχνικά δεδομένα που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα δεδομένα σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο,
 • Εάν συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη Φόρμα Επικοινωνίας μέσω της Ιστοσελίδαςτο όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου,
 • Εάν κάνετε ένα Αίτημα κατά τη διάρκεια της φωνητικής εγγραφής: (επιπλέον των όσων έχουν ήδη συλλεχθεί στη Φόρμα Επικοινωνίας μέσω του Ιστοτόπου) την επωνυμία της εταιρείας σας (εάν είστε επιχείρηση), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τη διεύθυνση παράδοσης και εγκατάστασης, την επωνυμία της εταιρείας (εάν είστε επαγγελματίας πελάτης), τον εταιρικό ΑΦΜ (εάν είστε επιχείρηση),
 • Εάν κάνετε ένα Αίτημα σε έναν από τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές μαςτο όνομα και το επώνυμο (ή την επωνυμία εταιρείας, εάν είστε επιχείρηση), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ή τον εταιρικό αριθμό του εταιρικού ΑΦΜ, εάν πρόκειται για επιχείρηση), την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τη διεύθυνση παράδοσης και εγκατάστασης,
 • Εάν συνάψετε συμφωνία για την παροχή υπηρεσίας διαδικτύου μαζί μας(επιπλέον των όσων έχουν ήδη συλλεχθεί στη Φόρμα Επικοινωνίας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω του δικτύου μεταπωλητών ή μέσω του αιτήματος που υποβάλλετε κατά τη διάρκεια της φωνητικής εγγραφής) πληροφορίες πληρωμής (πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας), δεδομένα συναλλαγών που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές από εσάς, δεδομένα χρήσης που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε, δεδομένα προφίλ, τα οποία περιλαμβάνουν τις αγορές ή τις παραγγελίες που πραγματοποιήσατε με το όνομα χρήστη και τις απαντήσεις σε έρευνες και ένα αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.

 

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω καταγραφής της κλήσης,
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας στον Ιστότοπο,
 • Μέσω γραπτής αλληλογραφίας,
 • Μέσω παρόχων υπηρεσιών ανάλυσης, άλλων τρίτων μερών ή δημοσίως διαθέσιμων πηγών.

 

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εάν μας αφήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη Φόρμα Επικοινωνίας στον Ιστότοπο επειδή θέλετε να παραγγείλετε τις Υπηρεσίες μας – η νομική βάση για αυτό είναι η διενέργεια πράξεων κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • Προκειμένου να διαχειριστούμε τον Ιστότοπο, για παράδειγμα για να κατευθύνουμε την ανάπτυξη του Ιστότοπου με τρόπους που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπού μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας – η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας,
 • Για να εκτελούμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ μας και για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς και για να σας ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές στην Υπηρεσία μας – η νομική βάση είναι η ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας,
 • Προκειμένου να θεμελιώσουμε και να επιβάλουμε τα δικαιώματά μας ή να αμυνθούμε έναντι άλλων αξιώσεων, αν χρειαστεί – η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την προστασία των δικαιωμάτων μας,
 • Για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που έχουμε ως Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς κανονισμούς (π.χ. δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές αποφάσεις) – η νομική βάση είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση,
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ – η νομική βάση είναι το δικαιολογημένο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ μετά τη λήξη της σύμβασης μαζί σας ή για την αποστολή μηνυμάτων απευθείας εμπορικής προώθησης σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος – η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας που εκφράζεται κατά την υπογραφή της συμφωνίας για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου,
 • Για την επεξεργασία των συναλλαγών με την πλέον σύγχρονη κρυπτογράφηση SSL χρησιμοποιώντας το σύστημα Stripe – η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
 • Θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο όταν ο νόμος μας το επιτρέπει. Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει μαζί σας,
 • Όταν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή για τα συμφέροντα τρίτου μέρους) και τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων,
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

 

Επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ Η Brdy σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε να σας αποστέλλονται πληροφορίες μάρκετινγκ κατά τη σύναψη της συμφωνίας για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Εάν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε μηνύματα απευθείας εμπορικής προώθησης, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μας γράψετε για να ζητήσετε να διαγραφεί το όνομά σας από τον κατάλογο επαφών μας και από όλες τις βάσεις δεδομένων (εκτός από τους καταλόγους κατάργησης επικοινωνίας για να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε τις επιθυμίες σας). Μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική, Ελλάδα ή να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στο info@Brdyservice.gr. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας ως προς αυτό το θέμα στην πύλη πελάτη σας.

Δεν αποστέλλουμε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ σε προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Brdy μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό για να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον Ιστότοπο και τις μεταβολές στις πληροφορίες που συλλέγονται. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ειδοποιήσουμε με την ανάρτηση μιας ευδιάκριτης ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες μας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όλες οι προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας πολιτικής θα είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

© Copyright 2021 Satellite Internet
Αγίου Αθανασίου 24  56224  Θεσσαλονίκη   info@mlmnet.gr
Τηλέφωνο: 210 220 8608 - 2310 757357 - 6977 366300